Systemy pomiarowe

Precyzja to nie przypadek

Dostarcz swoim klientom niezawodne produkty przy zoptymalizowanych kosztach
– dzięki technologii pomiarowej GreCon

SYSTEMY POMIAROWE

Dokładne wartości pomiarowe od ponad 40 lat.
Dostarczamy wiarygodne dane do kontroli procesu i zapewnienia jakości. Mierzymy fizyczne parametry podstawowe jak np. grubość, wilgotność lub waga, a także parametry specyficzne dla procesu, które są określane na podstawie modeli fizycznych. Oferujemy systemy pomiarowe naszym klientom z branży paneli drewnopochodnych do rejestrowania i przetwarzania prawie każdego procesu.

SYSTEMY POMIAROWE DLA PRODUKCJI PŁYT DREWNOPOCHODNYCH


BWQ 5000

Pomiar ciężaru powierzchniowego za pomocą technologii rentgenowskiej.


Dieffensor

Pomiar masy na jednostkę powierzchni i ochrona przed ciałami obcymi.


StenoGraph

Pomiar gęstości za pomocą technologii rentgenowskiej.


IR 5000

Bezkontaktowy pomiar wilgotności za pomocą podczerwieni


Superscan

System kontroli powierzchni


DAX 6000

Laboratoryjny pomiar gęstości przy użyciu technologii rentgenowskiej


UPU 6000

Pomiar grubości i rozwarstwień