Gaszenie iskier

Chroń to, co ważne

Każdy pracodawca musi chronić swoich pracowników, pomieszczenia oraz zapewnić ciągłość produkcji.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Bezpieczeństwo przede wszystkim – ochrona przeciwpożarowa odgrywa ważną rolę w każdej produkcji
Celem ochrony przeciwpożarowej jest skuteczna ochrona osób i mienia przed zagrożeniami i skutkami pożaru. Ponadto konieczne jest zminimalizowanie szkód materialnych spowodowanych przerwami w produkcji lub utratą klientów.

Jednak ryzyko pożaru jest zwiększane nawet
nieświadomie.

Aby zoptymalizować zysk, zakłady produkcyjne stają się coraz bardziej wydajne, a straty produkcyjne są nie do przyjęcia. Ale pożar i wybuchy są czynnikiem ryzyka w wielu procesach.

JAK WYSOKIE JEST RYZYKO?


Co 5 minut w firmach dochodzi do wybuchu lub pożaru

Ponad 2 miliardy euro rocznie to szacowana suma szkód

Świecący żar i tlący się ogień są często przyczyną pożarów i wybuchów

Szkody następcze mają katastrofalne znaczenie dla firm

Szkody następcze

1/3

firm przetrwa. Często przez
połączenie lub przejęcie

1/3

firm jest niewypłacalnych w ciągu
3 lat z powodu utraty klientów

1/3

firm jest niewypłacalna z powodu
szkód spowodowanych przez pożar

GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAGROŻENIA?

Wybuchy i pożary są wielkimi czynnikami ryzyka w wielu branżach

Branże

Drewno
27.9%
Żywność
26.7%
Metal
12.9%
Plastik
10.9%
Węgiel drzewny
10.5%
Inne
9.8%
Papier
1.3%

Obszary zastosowań

Silosy / pojemniki
34.7%
Filtry / odciągi pyłów
20.3%
Suszarki
9.6%
Młyny / niszczarki
9%
Ekrany / separatory
5.4%
Inne
4.2%
Mechaniczne systemy
transportowe
4.2%
Szlifierki
3.6%

Uszkodzenia powstają w dolnych obszarach instalacji a nie w miejscu pochodzenia iskier (np. Suszarka, palnik, szlifierka itp.). Dlatego system gaszenia iskier jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem.